این شرکت با ایجاد سامانه های هوشمند نوین فن آوری اطلاعات و ایجاد زیرساخت هایی هوشمند، دارای امنیت، دقت و سرعت بالا یک پلتفرم استاندارد از باشگاه مشتریان تشکیل داده و با ایجاد مکانیسم های ساده و کارا سعی در ایجاد ارزش افزوده دو سویه برای مشتریان و عرضه کنندگان محصول یا خدمات نموده است. در سامانه های شرکت همراهان فراتک ویرا، با تفکیک و ارزش گذاری برای مشتریان وفادار تسهیلاتی دیده شده است که فراتر از تخفیف های معمول می باشد.

رویکرد مدیران ارشد شرکت و سهامداران آن بر مبنای ایجاد همسویی برنامه های وفاداری مشتریان با برنامه های بازاریابی اصلی شرکت می باشد و به گونه ای عمل خواهد شد که کلیه ذینفعان حاضر در این سامانه به سوددهی سرشار با امنیت بالا نائل گردند.

امید است مطابق برنامه ریزی های انجام شده در آینده ای نزدیک با گسترش این سامانه ضمن کاهش هزینه های خانواده ها و کمک به اقتصاد، شاهد نظام پایدار و متعادل عرضه و تقاضا بر پایه مبانی نوین تجارت الکترونیک باشیم.